Delegering av myndighet til Justerdirektøren etter lov om mål og vekt § 10 tredje ledd.

DatoFOR-2001-09-12-1324
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2001 hefte 14
Ikrafttredelse12.09.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1946-10-31-2-§10
Kunngjort07.12.2001
KorttittelDeleg. av myndighet til Justerdirektøren

Fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet 12. september 2001 med hjemmel i lov av 31. oktober 1946 nr. 2 om mål og vekt § 10 tredje ledd. 

Nærings- og handelsdepartementet gir med dette, i henhold til lov av 31. oktober 1946 nr. 2 om mål og vekt § 10 tredje ledd, Justerdirektøren fullmakt til å dispensere fra lovens § 10 første ledd.