Delegering av myndighet til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet etter Grunnloven § 16 og kirkeloven § 20 siste ledd.

DatoFOR-2001-09-14-1081
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2001 hefte 11
Ikrafttredelse14.09.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§16, LOV-1996-06-07-31-§20
Kunngjort21.09.2001
KorttittelDeleg. av myndighet til KUF etter Grunn- og kirkelov

Fastsatt ved kgl.res. 14. september 2001 med hjemmel i Kongeriget Norges Grundlov av 17. mai 1814 § 16 og lov av 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) § 20 siste ledd. Fremmet av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. 

Kongens myndighet etter Kongeriget Norges Grundlov av 17. mai 1814 § 16 og lov av 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) § 20 siste ledd til å gi bestemmelser om bruk av enkelte kirker hvor det ikke er forordnet gudstjenester og kirker som ikke er i soknets eie delegeres til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.