Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet etter luftfartsloven § 12-4.

DatoFOR-2001-09-21-1091
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2001 hefte 11
Ikrafttredelse21.09.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§12-4 jf LOV-2005-06-03-35
Kunngjort25.09.2001
KorttittelDelegering til SD etter luftfartsloven

Fastsatt ved kgl.res. 21. september 2001 med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 12-4. Fremmet av Samferdselsdepartementet. 

1.Samferdselsdepartementet delegeres Kongens myndighet etter lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 12-4 til å oppheve forskrift fastsatt ved kgl.res. av 18. juni 1993 nr. 539 om offentlige undersøkelser av luftfartsulykker og luftfartshendelser.
2.Kongens myndighet etter lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 12-4 til å fastsette forskrifter om offentlige undersøkelser av luftfartsulykker og luftfartshendelser innen sivil luftfart, delegeres til Samferdselsdepartementet.