Delegering av myndighet til Toll- og avgiftsdirektoratet etter lov om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter § 8.

DatoFOR-2001-10-18-1195
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2001 hefte 13
Ikrafttredelse18.10.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1959-06-19-2-§8
Kunngjort23.10.2001
KorttittelDeleg. av myndighet til Toll- og avgiftsdir.

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Finansdepartementet 18. oktober 2001 med hjemmel i lov av 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter § 8.

I

Finansdepartementet delegerer med dette sin myndighet til å fatte vedtak om helt eller delvis frafallelse av avgift etter lov av 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter § 8 til Toll- og avgiftsdirektoratet.

II

Toll- og avgiftsdirektoratet gis innenfor sin tildelte fullmakt myndighet til å videredelegere fullmakten etter del I til tolldistriktssjefene. Direktoratet skal gi nærmere retningslinjer for dette.