Delegering av myndighet til Helse- og omsorgsdepartementet etter lov om medisinsk utstyr.

DatoFOR-2001-10-26-1221
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2001 hefte 13
Ikrafttredelse26.10.2001
Sist endretFOR-2005-02-18-218
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-01-12-6
Kunngjort30.10.2001
KorttittelDeleg. myndighet etter lov om medisinsk utstyr

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 26. oktober 2001 med hjemmel i lov av 12. januar 1995 nr. 6 om medisinsk utstyr. Fremmet av Sosial- og helsedepartementet. Endret 18 feb 2005 nr. 218 (bl.a tittel). 

Kongens myndighet etter lov 12. januar 1995 nr. 6 om medisinsk utstyr delegeres til Helse- og omsorgsdepartementet.

0Endret ved forskrift 18 feb 2005 nr. 218.