Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet etter luftfartsloven § 8-1.

DatoFOR-2001-10-26-1224
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2001 hefte 13
Ikrafttredelse26.10.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§8-1
Kunngjort30.10.2001
KorttittelDeleg. av myndighet etter luftfartsloven § 8-1

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 26. oktober 2001 med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 8-1. Fremmet av Samferdselsdepartementet. 

Kongens myndighet ifølge lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 8-1 delegeres til Samferdselsdepartementet.