Delegering av myndighet til Produkt- og Elektrisitetstilsynet etter lov om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr § 2.

DatoFOR-2001-12-03-1345
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2001 hefte 15
Ikrafttredelse03.12.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1929-05-24-4-§2, FOR-1990-12-14-991
Kunngjort11.12.2001
KorttittelDelegering til PE etter eltilsynsloven

Fastsatt av Arbeids- og administrasjonsdepartementet 3. desember 2001 med hjemmel i lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr § 2, jf. Kronprinsreg.res. av 14. desember 1990 nr. 991. 

Med hjemmel i lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og utstyr § 2, jf. Kronprinsreg.res. av 14. desember 1990 nr. 991, delegerer Arbeids- og administrasjonsdepartementet myndighet til Produkt- og Elektrisitetstilsynet til å fastsette forskrift om maritime elektriske anlegg.