Delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter lov av 21. desember 2001 nr. 113 om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen (endret skatte- og avgiftsopplegg 2002) del V annet ledd.

DatoFOR-2001-12-10-1643
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2002 hefte 1
Ikrafttredelse10.12.2001
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-12-21-113
Kunngjort18.01.2002
KorttittelDeleg. av myndighet til SKD

Fastsatt av Finansdepartementet 10. desember 2001 med hjemmel i lov av 21. desember 2001 nr. 113 om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen (endret skatte- og avgiftsopplegg 2002) del V annet ledd. 

Finansdepartementets myndighet til å fastsette forskrift etter lov av 21. desember 2001 nr. 113 om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen (endret skatte- og avgiftsopplegg 2002) del V annet ledd delegeres til Skattedirektoratet.