Delegering av myndighet til Longyearbyen lokalstyre etter lov om Svalbard § 25 første ledd.

DatoFOR-2001-12-12-1405
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2001 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1925-07-17-11-§25
Kunngjort18.12.2001
KorttittelDeleg. av myndighet etter Svalbardloven § 25

Fastsatt av Sysselmannen på Svalbard 12. desember 2001 med hjemmel i lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 25 første ledd. 

Sysselmannen bemyndiger herved Longyearbyen lokalstyre til å holde kart- og delingsforretninger, tildele offisielle registerbetegnelser i forbindelse med at målebrev settes opp, tinglyse målebrev og rapportere opplysninger til det offisielle grunneiendoms-, adresse- og bygningsregister (GAB). Bemyndigelsen gjelder fra 1. januar 2002 og for Longyearbyen arealplanområde. Utøvelse av myndighet etter lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 25 første ledd utenfor Longyearbyen arealplanområde skal fortsatt behandles av Sysselmannen.