Delegering av myndighet til Justis- og politidepartementet etter lov om Svalbard § 4.

DatoFOR-2001-12-14-1389
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2001 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1925-07-17-11-§4
Kunngjort14.12.2001
KorttittelDeleg. av myndighet etter Svalbardloven § 4

Fastsatt ved kgl.res. 14. desember 2001 med hjemmel i lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4 til å fastsette alminnelige forskrifter om bygningsvesenet på Svalbard delegeres til Justis- og politidepartementet.