Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov om beskyttelse av supplerende pensjonsrettigheter for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor EØS-området § 8 og § 9 første og annet punktum.

DatoFOR-2001-12-14-1460
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2001 hefte 15
Ikrafttredelse01.03.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-12-14-95-§8, LOV-2001-12-14-95-§9
Kunngjort20.12.2001
KorttittelDeleg. av myndighet til FD - lov 2001:95

Fastsatt ved kgl.res. 14. desember 2001 med hjemmel i lov av 14. desember 2001 nr. 95 om beskyttelse av supplerende pensjonsrettigheter for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor EØS-området § 8 og § 9 første og annet punktum. Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter følgende bestemmelser i lov av 14. desember 2001 nr. 95 om beskyttelse av supplerende pensjonsrettigheter for arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som flytter innenfor EØS-området delegeres til Finansdepartementet:

-§ 8.
-§ 9 første og annet punktum.