Delegering av myndighet til Longyearbyen lokalstyre etter forskrift om læge- og sundhetsforholdene på Svalbard § 3 - § 12.

DatoFOR-2001-12-20-1550
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2001 hefte 17
Ikrafttredelse01.01.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1925-07-17-11-§4, FOR-1928-06-15-3357
Kunngjort08.01.2002
KorttittelDeleg. om helsetjeneste på Svalbard

Fastsatt av Sosial- og helsedepartementet 20. desember 2001 med hjemmel i forskrift av 15. juni 1928 nr. 3357 om læge- og sundhetsforholdene på Svalbard § 3. 

Med virkning fra 1. januar 2002 delegeres Sysselmannens myndighet etter forskrift av 15. juni 1928 nr. 3357 om læge- og sundhetsforholdene på Svalbard § 3 - § 12 til Longyearbyen lokalstyre for så vidt gjelder Longyearbyen arealplanområde.