Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2001 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) § 1-3, § 1-4, § 3-5, § 3-13 første ledd, § 4-1, § 4-2, § 4-3, § 4-9, § 5-2, § 5-9, § 6-5 og § 8-1, lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) § 9-3, lov 3. juni 1977 nr. 57 om sterilisering § 5 fjerde ledd, § 6 første ledd og § 14 første ledd og lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m. § 5 og § 7 sjuende ledd. Fremmet av Sosial- og helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet).
Endringer: Endret ved forskrifter 18 feb 2005 nr. 218, 17 jan 2013 nr. 61. 

1.Følgende myndighet delegeres fra Kongen til Helse- og omsorgsdepartementet:
-Lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) § 1-3, § 1-4, § 3-5, § 3-13 første ledd, § 4-1, § 4-2, § 4-3, § 4-9, § 5-2, § 5-9, § 6-5 og § 8-1,
-lov 3. juni 1977 nr. 57 om sterilisering § 5 fjerde ledd, § 6 første ledd og § 14 første ledd, og
-lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m. § 5 og § 7 sjuende ledd.
2.Tidligere delegeringer av Kongens myndighet til Sosial- og helsedepartementet, Sosialdepartementet og Helsedepartementet oppheves.
0Endret ved forskrifter 18 feb 2005 nr. 218, 17 jan 2013 nr. 61.