Delegering av myndighet til Helse- og omsorgsdepartementet og Arbeidsdepartementet etter lov om helsetjenesten i kommunene § 2-3 tredje og femte ledd og etter lov om anke til Trygderetten § 4 annet ledd

DatoFOR-2001-12-21-1479
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2001 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2002
Sist endretFOR-2010-01-08-15
EndrerFOR-1996-11-01-1012, FOR-1984-03-30-820
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1982-11-19-66-§2-3 jf. LOV-2011-06-24-30-§13-2, LOV-1966-12-16-9-§4
Kunngjort21.12.2001
KorttittelDeleg. til HOD og AD

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2001 med hjemmel i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 2-3 tredje og femte ledd og lov av 16. desember 1966 nr. 9 om anke til Trygderetten § 4 annet ledd. Fremmet av Sosial- og helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet).
Endringer: Endret ved forskrifter 18 feb 2005 nr. 218, 8 jan 2010 nr. 15. 

1.Følgende myndighet delegeres fra Kongen til Helse- og omsorgsdepartementet og Arbeidsdepartementet:

Til Helse- og omsorgsdepartementet: Lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene § 2-3 tredje og femte ledd.

Til Arbeidsdepartementet: Lov 16. desember 1966 nr. 9 om anke til Trygderetten § 4 annet ledd. 

0Endret ved forskrifter 18 feb 2005 nr. 218, 8 jan 2010 nr. 15.