Vedtak om etablering av tre organer under Helsedepartementet og om opphevelse av instruks for Statens helsetilsyn.

DatoFOR-2001-12-21-1481
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2001 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2002
Sist endret
EndrerFOR-1994-02-18-136
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§12, LOV-1984-03-30-15
Kunngjort21.12.2001
KorttittelVedtak om omorganisering av helseforvaltningen

Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2001 med hjemmel i Kongeriget Norges Grundlov av 17. mai 1814 § 12 og lov av 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helsetjenesten. Fremmet av Sosial- og helsedepartementet. 

1.Den sentrale helseforvaltning omorganiseres ved at det etableres tre organer under Helsedepartementet. Disse organer er Statens helsetilsyn, Sosial- og helsedirektoratet og Nasjonalt folkehelseinstitutt.
2.Omorganiseringen trer i kraft 1. januar 2002.
3.Fra samme tidspunkt oppheves instruks for Statens helsetilsyn fastsatt ved kgl.res. 18. februar 1994 nr. 136.