Delegering av myndighet til Kultur- og kirkedepartementet etter lov om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner m.v. § 2 første ledd.

DatoFOR-2001-12-21-1510
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2001 hefte 16
Ikrafttredelse21.12.2001
Sist endretFOR-2002-03-25-376 med virkning fra FOR-2002-01-01
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1956-12-14-4-§2
Kunngjort03.01.2002
KorttittelDeleg. av myndighet til KKD

Fastsatt ved kgl.res. 21. desember 2001 med hjemmel i lov av 14. desember 1956 nr. 4 om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner m.v. § 2 første ledd. Fremmet av Kulturdepartementet, nå Kultur- og kirkedepartementet. Endret 25 mars 2002 nr. 376 (bl.a tittel). 

Kongens myndighet etter § 2 første ledd i lov av 14. desember 1956 nr. 4 om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner m.v. delegeres til Kultur- og kirkedepartementet.

0Endret ved forskrift 25 mars 2002 nr. 376 (med virkning fra 1 jan 2002).