Delegering av myndighet til Longyearbyen lokalstyre etter forskrift om lov om barneverntjenesters anvendelse på Svalbard § 3 første ledd.

DatoFOR-2001-12-21-1552
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2001 hefte 17
Ikrafttredelse01.01.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1995-09-01-772-§3, LOV-1992-07-17-100-§1-2
Kunngjort08.01.2002
KorttittelDeleg. om barnevern på Svalbard

Hjemmel: Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 21. desember 2001 med hjemmel i forskrift av 1. september 1995 nr. 772 om lov om barneverntjenesters anvendelse på Svalbard § 3 første ledd. 

Barne- og familiedepartementet delegerer fra 1. januar 2002 myndighet og ansvar til å utføre barneverntjenestens oppgaver etter barnevernloven fra Sysselmannen til Longyearbyen lokalstyre for Longyearbyen arealplanområde.