Delegering av myndighet til Longyearbyen lokalstyre etter forskrift om brannvern på Svalbard § 2-2 annet ledd.

DatoFOR-2002-01-04-10
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2002 hefte 1
Ikrafttredelse04.01.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forSvalbard
HjemmelLOV-1925-07-17-11-§4, FOR-1993-08-20-815-§2-2
Kunngjort18.01.2002
KorttittelDeleg. etter forskrift om brannvern på Svalbard

Fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet 4. januar 2002 med hjemmel i lov av 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, jf. forskrift av 20. august 1993 nr. 815 om brannvern på Svalbard § 2-2 annet ledd. 

Sysselmannens myndighet etter forskrift av 20. august 1993 nr. 815 om brannvern på Svalbard § 2-2 annet ledd delegeres til Longyearbyen lokalstyre for Longyearbyen arealplanområde.