Delegering av myndighet til Kredittilsynet etter lov om eiendomsmegling § 2-3 tredje ledd.

DatoFOR-2002-01-07-1081
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2002 hefte 12
Ikrafttredelse07.01.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1989-06-16-53-§2-3
Kunngjort09.10.2002
KorttittelDelegering til Kredittilsynet etter emgll.

Fastsatt av Finansdepartementet 7. januar 2002 med hjemmel i lov av 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling § 2-3 tredje ledd. 

Finansdepartementets hjemmel etter lov av 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling § 2-3 tredje ledd delegeres med dette til Kredittilsynet.