Vedtak om vigselsrett for norsk prest i Bangkok.

DatoFOR-2002-02-06-1916
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2004 hefte 14
Ikrafttredelse06.02.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1955-06-30-20-§1, FOR-1960-12-16-2, FOR-2001-12-21-1485
Kunngjort09.11.2004
KorttittelVedtak om vigsel ved norsk prest i Bangkok

Fastsatt av Kultur- og kirkedepartementet 6. februar 2002 med hjemmel i lov 30. juni 1955 nr. 20 om når norsk tenestemakt kan halda brudvigjing i utlandet og utanlandsk tenestemakt i Noreg § 1 første ledd, jf. delegeringsvedtak 16. desember 1960 nr. 2 og omorganiseringsvedtak 21. desember 2001 nr. 1485. 

I samsvar med lov 30. juni 1955 nr. 20 om når norsk tenestemakt kan halda brudvigjing i utlandet og utanlandsk tenestemakt i Noreg § 1 første ledd og Kronprinsreg.res. 16. desember 1960 nr. 2, bestemmer Kultur- og kirkedepartementet at den til enhver tid fungerende norske prest i Bangkok, utsendt av Den Norske Sjømannsmisjon, skal ha rett til å foreta vigsler i Thailand.

Det er en forutsetning at minst en av brudefolkene er norsk statsborger og at ingen av partene er thailandsk statsborger.