Delegering av myndighet til Direktoratet for arbeidstilsynet etter forskrift om vern av arbeidstakerne mot farer ved arbeid med biologiske faktorer § 7 annet ledd.

DatoFOR-2002-03-04-231
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2002 hefte 3
Ikrafttredelse04.03.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1997-12-19-1322-§7, LOV-1977-02-04-4-§2, LOV-1977-02-04-4-§7, LOV-1977-02-04-4-§8, LOV-1977-02-04-4-§11, LOV-1977-02-04-4-§12, LOV-1977-02-04-4-§14, LOV-1977-02-04-4-§21, LOV-1977-02-04-4-§80
Kunngjort12.03.2002
KorttittelDeleg. til DAT, vern mot biologiske faktorer

Fastsatt av Arbeids- og administrasjonsdepartementet 4. mars 2002 med hjemmel i kgl.res. av 19. desember 1997 nr. 1322 § 7 annet ledd. 

Arbeids- og administrasjonsdepartementet delegerer myndighet til å foreta endringer i forskrift av 19. desember 1997 nr. 1322 om vern av arbeidstakerne mot farer ved arbeid med biologiske faktorer til Direktoratet for arbeidstilsynet.