Delegering av myndighet til Vegdirektoratet etter vegtrafikkloven § 36 nr. 7.

DatoFOR-2002-04-30-557
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2002 hefte 6
Ikrafttredelse30.04.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§36
Kunngjort21.06.2002
KorttittelDeleg. til Vegdir. etter vegtrafikkloven

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 30. april 2002 med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 § 36 nr. 7. 

Samferdselsdepartementets myndighet etter vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 § 36 nr. 7 delegeres til Vegdirektoratet med virkning fra 30. april 2002.