Delegering av myndighet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet etter lov om offentlige tjenestetvister § 6 nr. 1 første ledd annet punktum.

DatoFOR-2002-05-15-450
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2002 hefte 5
Ikrafttredelse01.06.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1958-07-18-2-§6
Kunngjort15.05.2002
KorttittelDelegering til AAD etter tjenestetvistloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 15. mai 2002 med hjemmel i lov av 18. juli 1958 nr. 2 om offentlige tjenestetvister § 6 nr. 1 første ledd annet punktum. Fremmet av Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

I

Kongens myndighet etter lov av 18. juli 1958 nr. 2 om offentlige tjenestetvister § 6 nr. 1 første ledd annet punktum til å bestemme hvilket departement eller hvilken myndighet en yrkesorganisasjon skal fremsette sine krav overfor, delegeres til Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

II

Vedtaket trer i kraft 1. juni 2002.