Fastsatt av Arbeids- og administrasjonsdepartementet 23. mai 2002 med hjemmel i lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 2, § 5, § 6, § 7, § 10, § 11 og § 13, lov av 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk § 1, § 6, § 11A, § 15, § 20, § 21, § 23, § 32, § 33, § 34, § 35, § 37 og § 43, lov av 14. juni 1974 nr. 39 om eksplosive varer § 3, § 5, § 11A, § 31, § 37 og § 40, lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 8, § 11, § 12, § 14, § 17 og § 21, vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 § 18 og lov av 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 5, § 6, § 7, § 11, § 13, § 13A, § 14, § 15 og § 16. 

Direktoratet for brann- og elsikkerhet delegeres myndighet til å fastsette endring av navn på tilsynsmyndighet i forskrifter fastsatt med hjemmel i lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 2, § 5, § 6, § 7, § 10, § 11 og § 13, lov av 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk § 1, § 6, § 11A, § 15, § 20, § 21, § 23, § 32, § 33, § 34, § 35, § 37 og § 43, lov av 14. juni 1974 nr. 39 om eksplosive varer § 3, § 5, § 11A, § 31, § 37 og § 40, lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 8, § 11, § 12, § 14, § 17 og § 21, vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 § 18 og lov av 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 5, § 6, § 7, § 11, § 13, § 13A, § 14, § 15 og § 16.