Delegering av myndighet til Justis- og politidepartementet etter navneloven § 15.

DatoFOR-2002-06-07-527
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2002 hefte 6
Ikrafttredelse07.06.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2002-06-07-19-§15
Kunngjort11.06.2002
KorttittelDeleg. til Justisdepartementet etter navneloven

Fastsatt ved kgl.res. 7. juni 2002 med hjemmel i lov av 7. juni 2002 nr. 19 om personnavn (navneloven) § 15. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 7. juni 2002 nr. 19 om personnavn (navneloven) § 15 til å bestemme når loven trer i kraft delegeres til Justis- og politidepartementet.