Vedtak om forvaltningsansvar for lov indeholdende visse Bestemmelser om Behandlingen af Lig.

DatoFOR-2002-06-14-533
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2002 hefte 6
Ikrafttredelse14.06.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1898-06-04
Kunngjort14.06.2002
KorttittelVedtak om forvaltningsansvar for likloven

Fastsatt ved kgl.res. 14. juni 2002. Fremmet av Helsedepartementet. 

Helsedepartementet gis forvaltningsansvaret for lov av 4. juni 1898 indeholdende visse Bestemmelser om Behandlingen af Lig.