Delegering av myndighet til Sjøfartsdirektoratet etter lov om norsk internasjonalt skipsregister § 3 annet ledd.

DatoFOR-2002-06-14-540
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2002 hefte 6
Ikrafttredelse14.06.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1987-06-12-48-§3
Kunngjort18.06.2002
KorttittelDeleg. til Sjøfartsdirektoratet etter NISl.

Fastsatt ved kgl.res. 14. juni 2002 med hjemmel i lov av 12. juni 1987 nr. 48 om norsk internasjonalt skipsregister § 3 annet ledd. Fremmet av Nærings- og handelsdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 12. juni 1987 nr. 48 om norsk internasjonalt skipsregister § 3 annet ledd til å gjøre unntak fra bestemmelser i lov av 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) for skip i NIS for så vidt gjelder navn delegeres til Sjøfartsdirektoratet.