Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov av 21. juni 2002 nr. 32 om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner mv. (omdanning av sparebanker til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap) § 2-19 første ledd nytt annet punktum og § 2-23 annet ledd nytt annet punktum.

DatoFOR-2002-06-21-572
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2002 hefte 6
Ikrafttredelse21.06.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-06-10-40-§2-19, LOV-1988-06-10-40-§2-23, LOV-2002-06-21-32
Kunngjort25.06.2002
KorttittelDeleg. til FIN etter finansvl.

Fastsatt ved kgl.res. 21. juni 2002 med hjemmel i lov av 21. juni 2002 nr. 32 om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner mv. (omdanning av sparebanker til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap) § 2-19 første ledd nytt annet punktum og § 2-23 annet ledd nytt annet punktum. Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 21. juni 2002 nr. 32 om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner mv. (omdanning av sparebanker til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap) § 2-19 første ledd nytt annet punktum og § 2-23 annet ledd nytt annet punktum delegeres til Finansdepartementet.