Delegering av myndighet til Landbruksdepartementet etter stortingsvedtak av 15. juni 1971 og etter tolltariffens innledende bestemmelser § 2 nr. 3.

DatoFOR-2002-06-21-578
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2002 hefte 6
Ikrafttredelse21.06.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingsvedtak, FOR-1971-09-03-3, FOR-1995-06-30-600, FOR-1985-12-06-2107-§2, LOV-1966-06-10-5
Kunngjort25.06.2002
KorttittelDeleg. til LD etter tolltariffen m.v.

Fastsatt ved kgl.res. 21. juni 2002 med hjemmel i stortingsvedtak av 15. juni 1971 og tolltariffens innledende bestemmelser § 2 nr. 3. Fremmet av Finansdepartementet. 

1)Fullmakten til å utløse sikkerhetsmekanismen for korn, mel og kraftfôr fra minst utviklede land, jf. stortingsvedtak av 15. juni 1971 og kgl.res. av 3. september 1971 nr. 3, delegeres til Landbruksdepartementet.
2)Fullmakten til å overvåke innførsel av korn, mel og kraftfôr fra minst utviklede land, jf. kgl.res. av 30. juni 1995 nr. 600 om delegering av myndighet etter tolltariffens innledende bestemmelser § 2 nr. 3, delegeres til Landbruksdepartementet.