Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter regler om administrasjon av Folketrygdfondet og om forvaltning av midlene, revisjon mv. § 9 siste punktum.

DatoFOR-2002-06-21-581
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2002 hefte 6
Ikrafttredelse21.06.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1997-06-20-886-§9, LOV-1997-02-28-19-§23-11
Kunngjort25.06.2002
KorttittelDeleg. til FIN - Folketrygdfondet

Fastsatt ved kgl.res. 21. juni 2002 med hjemmel i regler av 20. juni 1997 nr. 886 om administrasjon av Folketrygdfondet og om forvaltning av midlene, revisjon mv. § 9 siste punktum. Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter regler av 20. juni 1997 nr. 886 om administrasjon av Folketrygdfondet og om forvaltning av midlene, revisjon mv. § 9 siste punktum delegeres til Finansdepartementet.