Delegering av myndighet til Nærings- og handelsdepartementet etter lov om arbeidstiden og hviletiden på skip § 15 første ledd andre punktum.

DatoFOR-2002-06-28-658
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2002 hefte 7
Ikrafttredelse28.06.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1977-06-03-50-§15
Kunngjort02.07.2002
Rettet16.08.2002 (hjemmelsfelt), 09.09.2002 (tittel, henvisn. til § 15 første ledd)
KorttittelDeleg. til NHD etter lov om arbeidstiden på skip

Fastsatt ved kgl.res. 28. juni 2002 med hjemmel i lov av 3. juni 1977 nr. 50 om arbeidstiden og hviletiden på skip § 15 første ledd andre punktum. Fremmet av Nærings- og handelsdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 3. juni 1977 nr. 50 om arbeidstiden og hviletiden på skip § 15 første ledd andre punktum delegeres til Nærings- og handelsdepartementet.