Delegering av myndighet til Statens dyrehelsetilsyn - Sentralforvaltningen etter forskrift om forbud mot bruk av legemidler m.m. til og visse former for behandling av konkurransehest («doping») § 1 fjerde og femte ledd.

DatoFOR-2002-06-28-762
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2002 hefte 9
Ikrafttredelse28.06.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1974-12-20-73-§30, FOR-1987-01-30-65-§1
Kunngjort16.07.2002
KorttittelDeleg. av myndighet til Statens dyrehelsetilsyn

Fastsatt av Landbruksdepartementet 28. juni 2002 med hjemmel lov av 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern § 30. 

Landbruksdepartementets myndighet etter forskrift av 30. januar 1987 nr. 65 om forbud mot bruk av legemidler m.m. til og visse former for behandling av konkurransehest («doping») § 1 fjerde og femte ledd, delegeres herved til Statens dyrehelsetilsyn - Sentralforvaltningen.