Delegering av myndighet til Sjøfartsdirektoratet etter lov om arbeidstiden og hviletiden på skip § 15 første ledd andre punktum.

DatoFOR-2002-07-01-967
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2002 hefte 11
Ikrafttredelse01.07.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1977-06-03-50-§15, FOR-2002-06-28-658
Kunngjort06.09.2002
KorttittelDeleg. til SFD etter skipsarbeidstidsloven

Fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet 1. juli 2002 med hjemmel i lov av 3. juni 1977 nr. 50 om arbeidstiden og hviletiden på skip § 15 første ledd andre punktum, jf. kgl.res. av 28. juni 2002 nr. 658. 

Sjøfartsdirektoratet bemyndiges herved til å utøve de funksjoner som i lov av 3. juni 1977 nr. 50 om arbeidstiden og hviletiden på skip § 15 første ledd andre punktum, jf. kgl.res. av 28. juni 2002 nr. 658, er tillagt departementet.