Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov av 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) og endringer i enkelte andre lover del I, § 12-1 og § 13-1 nr. 7 om endringer i lov om verdipapirfond § 6-4 nytt fjerde ledd, samt del IV.

DatoFOR-2002-07-05-720
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2002 hefte 8
Ikrafttredelse05.07.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2002-07-05-64-§12-1, LOV-2002-07-05-64-§13-1, LOV-1981-06-12-52-§6-4
Kunngjort09.07.2002
KorttittelDeleg. til FIN etter verdipapirregisterloven

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 5. juli 2002 med hjemmel i lov av 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) og endringer i enkelte andre lover del I, § 12-1 og § 13-1 nr. 7 om endringer i lov om verdipapirfond § 6-4 nytt fjerde ledd, samt del IV. Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) og endringer i enkelte andre lover del I § 12-1 til å bestemme ikrafttredelse delegeres til Finansdepartementet.

Kongens myndighet etter lov av 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) og endringer i enkelte andre lover del I § 13-1 nr. 7 om endringer i lov av 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond § 6-4 nytt fjerde ledd til å gi nærmere regler, delegeres til Finansdepartementet.

Kongens myndighet etter lov av 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter (verdipapirregisterloven) og endringer i enkelte andre lover del IV til å sette i kraft og gi overgangsbestemmelser til endring i lov av 19. juni 1997 nr. 79 om verdipapirhandel § 3-2 første ledd delegeres til Finansdepartementet.