Delegering av myndighet til Klima- og miljødepartementet etter lov om viltet § 39.

DatoFOR-2002-09-13-995
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2002 hefte 12
Ikrafttredelse13.09.2002
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§39
Kunngjort17.09.2002
KorttittelDelegering til KMD etter viltloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 13. september 2002 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 39. Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet).
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757. 

1.Kongens myndighet etter lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 39 delegeres til Klima- og miljødepartementet.
2.Kongens myndighet til å oppheve forskrift om jegerprøve, fastsatt ved kgl.res. av 20. desember 1985 nr. 2246 med hjemmel i lov av 29. mai 1981 nr. 38 om viltet § 39, delegeres til Klima- og miljødepartementet.
0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).