Delegering av myndighet til Helsedepartementet etter skatteloven § 6-83 annet og tredje ledd.

DatoFOR-2002-10-11-1150
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2002 hefte 15
Ikrafttredelse11.10.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-03-26-14-§6-83
Kunngjort25.10.2002
KorttittelDeleg. til Helsedepartementet etter sktl

Fastsatt av Finansdepartementet 11. oktober 2002 med hjemmel i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 6-83 annet og tredje ledd. 

Finansdepartementets myndighet etter lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 6-83 annet og tredje ledd delegeres til Helsedepartementet med umiddelbar virkning.