Delegering av myndighet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet etter lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 12 fjerde ledd.

DatoFOR-2002-10-18-1131
DepartementArbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2002 hefte 13
Ikrafttredelse18.10.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1929-05-24-4-§12
Kunngjort22.10.2002
KorttittelDelegering til AAD etter el-tilsynsloven

Fastsatt ved kgl.res. 18. oktober 2002 med hjemmel i lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 12 fjerde ledd. Fremmet av Arbeids- og administrasjonsdepartementet. 

1.Myndighet som etter lov av 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr § 12 fjerde ledd er tillagt Kongen, delegeres til Arbeids- og administrasjonsdepartementet.
2.Vedtaket trer i kraft straks.