Delegering av myndighet til Skattedirektoratet etter lov om merverdiavgift § 45 og ligningsloven § 5-2.

DatoFOR-2002-11-07-1476
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2002 hefte 17
Ikrafttredelse07.11.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1969-06-19-66-§45, LOV-1980-06-13-24-§5-2
Kunngjort17.12.2002
KorttittelDeleg. til Skd etter mval. og lignl.

Fastsatt av Finansdepartementet 7. november 2002 med hjemmel i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 45 og lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 5-2. 

Myndighet etter lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 45 og lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 5-2 til å fastsette forskrift om bokføring og inntektslegitimasjon for serveringssteder delegeres til Skattedirektoratet.