Delegering av myndighet til Forsvarets overkommando etter regler om tiltak og undersøkelser m.v. ved ulykker og hendelser i Forsvaret § 17.

DatoFOR-2002-12-04-1634
DepartementForsvarsdepartementet
PublisertI 2002 hefte 18
Ikrafttredelse04.12.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1995-01-06-18-§17
Kunngjort30.12.2002
KorttittelDelegering til Forsvarets overkommando

Fastsatt av Forsvarsdepartementet 4. desember 2002 med hjemmel i kgl.res. av 6. januar 1995 nr. 18 § 17. 

Forsvarets overkommando delegeres myndighet til å endre regler av 6. januar 1995 nr. 18 om tiltak og undersøkelser m.v. ved ulykker og hendelser i Forsvaret § 2, jf. samme forskrifts § 17.