Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov av 13. desember 2002 nr. 75 om endringer i innskuddspensjonsloven og lov om foretakspensjon del I, endringer i innskuddspensjonsloven § 5-3 annet ledd siste punktum og § 6-4 nytt tredje ledd siste punktum.

DatoFOR-2002-12-13-1500
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2002 hefte 17
Ikrafttredelse13.12.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2002-12-13-75, LOV-2000-11-24-81-§5-3, LOV-2000-11-24-81-§6-4
Kunngjort17.12.2002
KorttittelDeleg. av myndighet til Finansdepartementet

Fastsatt ved kgl.res. 13. desember 2002 med hjemmel i lov av 13. desember 2002 nr. 75 om endringer i innskuddspensjonsloven og lov om foretakspensjon del I, jf. lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) § 5-3 annet ledd siste punktum og § 6-4 tredje ledd siste punktum. Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet til å gi nærmere regler etter lov av 13. desember 2002 nr. 75 om endringer i innskuddspensjonsloven og lov om foretakspensjon del I om endringer i lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) § 5-3 annet ledd siste punktum delegeres til Finansdepartementet.

Kongens myndighet til å gi nærmere regler etter del I om endringer i lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven) § 6-4 nytt tredje ledd siste punktum delegeres til Finansdepartementet.