Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov om e-pengeforetak § 9-1.

DatoFOR-2002-12-13-1501
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2002 hefte 17
Ikrafttredelse13.12.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2002-12-13-74-§9-1
Kunngjort17.12.2002
KorttittelDeleg. til FIN etter e-pengeforetaksloven

Fastsatt ved kgl.res. 13. desember 2002 med hjemmel i lov av 13. desember 2002 nr. 74 om e-pengeforetak § 9-1. Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 13. desember 2002 nr. 74 om e-pengeforetak § 9-1 til å bestemme ikrafttredelse delegeres til Finansdepartementet.