Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov av 13. desember 2002 nr. 76 om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling del II.

DatoFOR-2002-12-13-1502
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2002 hefte 17
Ikrafttredelse13.12.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2002-12-13-76
Kunngjort17.12.2002
KorttittelDeleg. av myndighet til Finansdepartementet

Fastsatt ved kgl.res. 13. desember 2002 med hjemmel i lov av 13. desember 2002 nr. 76 om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling del II. Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 13. desember 2002 nr. 76 om endringer i lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling del II til å bestemme ikrafttredelse og til å gi overgangsbestemmelser delegeres til Finansdepartementet.