Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov av 13. desember 2002 nr. 77 om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (verdipapirisering og obligasjoner med særskilt sikkerhet).

DatoFOR-2002-12-13-1604
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2002 hefte 18
Ikrafttredelse13.12.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2002-12-13-77, LOV-1988-06-10-40
Kunngjort20.12.2002
KorttittelDeleg. av myndighet til Finansdepartementet

Fastsatt ved kgl.res. 13. desember 2002 med hjemmel i lov av 13. desember 2002 nr. 77 om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (verdipapirisering og obligasjoner med særskilt sikkerhet) del II. Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 13. desember 2002 nr. 77 om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (verdipapirisering og obligasjoner med særskilt sikkerhet) del II om ikrafttredelse delegeres til Finansdepartementet. Finansdepartementet fastsetter fristen for å gi finansieringsforetak særskilt tillatelse til å drive virksomhet som kredittforetak.