Delegering av myndighet til Finansdepartementet etter lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-25 tredje ledd bokstav d, § 2-25 femte ledd, § 2-31 tredje ledd, § 2-33 tredje ledd første og annet punktum og § 3-3 første ledd tredje punktum.

DatoFOR-2002-12-13-1605
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2002 hefte 18
Ikrafttredelse13.12.2002
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-06-10-40-§2-25, LOV-1988-06-10-40-§2-31, LOV-1988-06-10-40-§2-33, LOV-1988-06-10-40-§3-3, LOV-2002-12-13-77
Kunngjort20.12.2002
KorttittelDeleg. av myndighet til Finansdepartementet

Fastsatt ved kgl.res. 13. desember 2002 med hjemmel i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-25 tredje ledd bokstav d, § 2-25 femte ledd, § 2-31 tredje ledd, § 2-33 tredje ledd første og annet punktum og § 3-3 første ledd tredje punktum, jf. lov av 13. desember 2002 nr. 77 om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (verdipapirisering og obligasjoner med særskilt sikkerhet). Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-25 tredje ledd bokstav d, § 2-25 femte ledd, § 2-31 tredje ledd, § 2-33 tredje ledd første og annet punktum, § 3-3 første ledd tredje punktum, delegeres til Finansdepartementet.