Delegering av myndighet til Luftfartstilsynet og Avinor AS etter luftfartsloven § 9-1 og § 15-3.

DatoFOR-2003-01-09-23
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 2
Ikrafttredelse09.01.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§9-1, LOV-1993-06-11-101-§15-3
Kunngjort17.01.2003
KorttittelDeleg. til Luftfartstilsynet og Avinor AS

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 9. januar 2003 med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 9-1 og § 15-3.

I

Samferdselsdepartementet delegerer sin myndighet etter de nedenfor nevnte bestemmelsene i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven):

I medhold av lovens § 9-1 og § 15-3 delegeres Luftfartstilsynet myndighet til å fastsette regler om fleksibel bruk av luftrom hvor Norge yter lufttrafikktjeneste.

I medhold av lovens § 9-1 og § 15-3 delegeres Avinor AS myndighet til å inngå og håndheve avtaler om fleksibel bruk av luftrom hvor Norge yter lufttrafikktjeneste, når forskrift fastsatt av Luftfartstilsynet hjemler dette.

II

Vedtaket trer i kraft straks.