Delegering av myndighet til Politidirektoratet etter forvaltningsloven § 13d første ledd.

DatoFOR-2003-01-14-81
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 2
Ikrafttredelse14.01.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1967-02-10-§13d, FOR-1977-12-16-9
Kunngjort04.02.2003
KorttittelDeleg. til Politidirektoratet etter fvl.

Fastsatt av Justis- og politidepartementet 14. januar 2003 med hjemmel i lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 13d, jf. kgl.res. av 16. desember 1977 nr. 9. 

Justis- og politidepartementets myndighet etter lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 13d første ledd delegeres til Politidirektoratet.