Delegering av myndighet til Sjøfartsdirektoratet etter lov om mønstring av arbeidstakere på skip m.v. § 3 annet ledd.

DatoFOR-2003-01-22-1936
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2005 hefte 9
Ikrafttredelse22.01.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1971-06-18-90-§3, FOR-1988-11-25-939, FOR-1996-12-20-1157
Kunngjort24.06.2005
KorttittelDeleg. til Sjøfartsdir. etter mønstringslov

Fastsatt av Nærings- og handelsdepartementet 22. januar 2003 med hjemmel i lov 18. juni 1971 nr. 90 om mønstring av arbeidstakere på skip m.v. § 3 annet ledd, jf. overføringsvedtak 25. november 1988 nr. 939 og overføringsvedtak 20. desember 1996 nr. 1157. 

Nærings- og handelsdepartementets myndighet etter lov 18. juni 1971 nr. 90 om mønstring av arbeidstakere på skip m.v. § 3 annet ledd delegeres til Sjøfartsdirektoratet.