Delegering av myndighet til Utdannings- og forskningsdepartementet etter lov om utdanningsstøtte til elever og studenter § 3 annet ledd.

DatoFOR-2003-01-31-89
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2003 hefte 2
Ikrafttredelse31.01.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-04-26-21-§3
Kunngjort04.02.2003
KorttittelDeleg. til UFD etter utdanningsstøtteloven

Fastsatt ved kgl.res. 31. januar 2003 med hjemmel i lov av 26. april 1985 nr. 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter § 3 annet ledd. Fremmet av Utdannings- og forskningsdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 26. april 1985 nr. 21 om utdanningsstøtte til elever og studenter § 3 annet ledd delegeres til Utdannings- og forskningsdepartementet.