Delegering av myndighet til Kredittilsynet etter lov om e-pengeforetak § 4-2 annet ledd og § 5-1 annet ledd, regnskapsloven § 10-1 tredje ledd og lov om finansieringsvirksomhet og finansieringsinstitusjoner § 2-17.

DatoFOR-2003-03-24-464
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2003 hefte 6
Ikrafttredelse24.03.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2002-12-13-74-§4-2, LOV-2002-12-13-74-§5-1, LOV-1998-07-17-56-§10-1, FOR-1998-07-17-1555, LOV-1988-06-10-40-§2-17, FOR-1992-12-04-882
Kunngjort16.04.2003
KorttittelDeleg. etter e-pengeforetaksloven m.fl.

Fastsatt av Finansdepartementet 24. mars 2003 med hjemmel i lov av 13. desember 2002 nr. 74 om e-pengeforetak § 4-2 annet ledd og § 5-1 annet ledd, lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd, jf. delegeringsvedtak av 17. juli 1998 nr. 1555 og lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-17, jf. delegeringsvedtak av 4. desember 1992 nr. 882. 

Med hjemmel i lov av 13. desember 2002 nr. 74 om e-pengeforetak § 4-2 annet ledd og § 5-1 annet ledd, lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 10-1 tredje ledd og lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2-17, delegeres departementets myndighet til å fastsette forskrift om e-pengeforetak til Kredittilsynet.