Delegering av myndighet til Statens innkrevingssentral etter straffeloven § 79 fjerde ledd.

DatoFOR-2003-04-07-457
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2003 hefte 6
Ikrafttredelse07.04.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1902-05-22-10-§79
Kunngjort15.04.2003
KorttittelDeleg. til SI etter straffeloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Finansdepartementet 7. april 2003 med hjemmel i Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) av 22. mai 1902 nr. 10 § 79 fjerde ledd.

I

Finansdepartementets myndighet etter Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) av 22. mai 1902 nr. 10 § 79 fjerde ledd delegeres til Statens innkrevingssentral for så vidt gjelder påtale etter straffeloven § 343 andre ledd. Delegeringen gjelder i saker der trekk er pålagt av Statens innkrevingssentral og staten er fornærmet.

II

Vedtaket trer i kraft straks.